STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH

STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH
SMA NEGERI 1 KARANGDOWO

A. KEPALA SEKOLAH
                
1.    Nama                                : PURWANTI, S.Pd, M.Pd
2.    NIP.                                  : 19620106 198412 2 003
3.    Tempat Tanggal Lahir      :  Klaten, 06 Januari 1962
4.    NUPTK                            : 6438740641300012
5.    Asal Sekolah                    : SMA Negeri 1 Karangdowo
6.    Alamat Sekolah                : Sentono, Karangdowo, Klaten
7.    Mata Pelajaran                  : Ekonomi
8.    Alamat Rumah                  : Kali kebo, Kali kotes Kab. Klaten
B. WAKA KURIKULUM
                1.  Nama                                : Drs. SUTARDI,M.Pd
                 2. NIP.                                   : 19640801 198903 1 012
3.    Tempat Tanggal Lahir      : Klaten, 08 Januari 1964
4.    NUPTK                            : 1133 7426 4420 0023
5.    Asal Sekolah                    : SMA Negeri 1 Karangdowo
6.    Alamat Sekolah                : Sentono, Karangdowo, Klaten
7.    Mata Pelajaran                  : Bahasa Indonesia
                 8.    Alamat Rumah                  : Bero, Trucuk Kab. Klaten

C. WAKA KESISWAAN

1.    Nama                                : WAHYUDI, S.Pd
2.    NIP.                                  : 19610420 198803 1 010
3.    Tempat Tanggal Lahir      : Boyolali, 20 April 1961
4.    NUPTK                            : 7752739641200042
5.    Asal Sekolah                    : SMA Negeri 1 Karangdowo
6.    Alamat Sekolah                : Sentono, Karangdowo, Klaten
7.    Mata Pelajaran                  : Bahasa Inggris
8.    Alamat Rumah                  : Sobayan Rt 01/10, Pedan, Klaten

 D. WAKA HUMAS
1.    Nama                                : TOTO SUGIARTO, S.Pd, M.Pd.
2.    NIP.                                   : 19701022 199301 1 001
3.    Tempat Tanggal Lahir       : Cirebon, 22 Oktober 1970
4.    NUPTK                             : 8354748650200003
5.    Asal Sekolah                      : SMA Negeri 1 Karangdowo
6.    Alamat Sekolah                  : Sentono, Karangdowo, Klaten
7.    Mata Pelajaran                   : Fisika
8.    Alamat Rumah                   : Sunggingan Rt 003/005, Jonggrangan, Klaten

E. WAKA SARPRAS

1.    Nama                                 : DRS. MARSONO, M.Pd     
2. NIP                                      : 19650711 199202 1 002                           
2.    Tempat Tanggal Lahir       : Klaten, 07 November 1965
3.    NUPTK                             : 8043743644200013
4.    Asal Sekolah                     : SMA Negeri 1 Karangdowo
5.    Alamat Sekolah                : Sentono, Karangdowo, Klaten
6.    Mata Pelajaran                  : Fisika
7.    Alamat Rumah                  : Tandon Rt 17/08, Troketon, Pedan, Klaten

F. KASUBAG TATA USAHA

1.    Nama                                 : SRI RAHAYU, S.Pd    
2. NIP                                      : 196105071982032006                           
2.    Tempat Tanggal Lahir       : Surakarta, 07 Mei 1961
3.    NUPTK                             : 0839739641300022
4.    Asal Sekolah                     : SMA Negeri 1 Karangdowo
5.    Alamat Sekolah                : Sentono, Karangdowo, Klaten
6.    Mata Pelajaran                  : -
                 7.    Alamat Rumah                  : Ringin putih Rt 01/03, Ringin putih Karangdowo Klaten
 
Back To Top