Peringatan Sumpah Pemuda

Peringatan Sumpah Pemuda 2018

Minggu, 28 Oktober 2018 bertempat dihalaman SMA Negeri 1 Karangdowo pukul 07.00 tepat segenap warga SMA Negeri 1 Karangdowo megikuti upacara bendera memperingati 90 tahun Hari Sumpah Pemuda. Dalam upacara tersebut dibacakan pula Teks Konggres Pemuda Indonesia 1928 oleh salah satu siswi. Kepala SMA Negeri 1 Karangdowo Ibu Purwanti, S.Pd, M.Pd, selaku pembina upacara membacakan Pidato Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda (HSP) yang Ke 90 Tahun 2018 oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi. Berikut sedikit cuplikannya:
",,Hadirin Peserta upacara yang saya hormati dan Pemuda Pemudi harapan Bangsa. 
Hari sumpah pemuda ke-90 kali ini mengambil tema "BANGUN PEMUDA SATUKAN INDONESIA". Tema ini diambil atas dasar pentingnya pembangunan kepemudaan untuk melahirkan generasi muda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik INdonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. ..."
Bersamaan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke 90, dilaksanakan pula Pelantikan Pegurus OSIS Tahun Pelajaran 2018 / 2019. Berdasarkan SK Kepala SMA Negeri 1 Karangdowo No: 420/787/SMA-10/X/2018 maka berikut ini adalah Susunan Pengurus Osis Tahun 2018 / 2019 :
1.      Kepengurusan Organisasi Siswa Intra Sekolah
a.       Ketua Umum                    : Erwin Ari Kurniawan           (XI MIPA 5)
b.      Ketua Mitra Muda 1         : Diky Isnanda                        (XI MIPA 1)
c.       Ketua Mitra Muda 2         : Riyan Bagus Utomo             (X MIPA 5)
d.      Sekretaris Umum              : Karina Dyah Adinda            (XI MIPA 2)
e.       Sekretaris 1                       : Kana Jihan Pinasti                 (X IPS 1)
f.       Bendahara Umum             : Tiara Dwi Yanti                    (XI MIPA 1)
g.      Bendahara 1                      : Agnesnita Wulandari            (X MIPA 1)

2.        Kepengurusan Majelis Perwakilan Kelas
a.       Ketua 1                             : Ahmad Rifaldi                      (XI MIPA 2)
b.      Ketua 2                             : Massahid Galih Dai R           (X IPS 2)
c.       Sekretaris 1                       : Nurlaila Intan Purnamasari   (XI MIPA 2)
d.      Sekretaris 2                       : Bintang Rifky Fathoni          (X IPS 2)
e.       Bendahara 1                      : Fitri Padmawati                    (XI IPS 4)
f.       Bendahara 2                      : Luthfiya Salsabilla A            (X MIPA 1)

3.      Kepengurusan Dewan Ambalan
a.       Pradana Putra                    : Qolbi Cahyo Wening            (XI MIPA 4)
b.      Pradana Putri                    : Putri Siska Wati                    (XI MIPA 4)
c.       Sekretaris 1                       : Alvina Arifah L                    (XI MIPA 3)
d.      Sekretaris 2                       : Wieneke Ratih L                   (XI MIPA 2)
e.       Bendahara 1                      : Nida Afifah Zain                  (XI MIPA 5)
f.       Bendahara 2                      : Ulivia Ayu Oktaviani            (XI MIPA 4)
g.      Juru Adat 1                       : Malviano Satrio W                (XI MIPA 3)
h.      Juru Adat 2                       : Wafa Adilla                          (XI MIPA 2)

4.      Kepengurusan PERSIKK
a.       Ketua Umum                    : Fernando Manalu                  (XI MIPA 1)
b.      Ketua 1                             : Elisa Woro Setiadi                (XI IPS 1)
c.       Ketua 2                             : Patrick Rendi Avianto          (X MIPA 1)
d.      Sekretaris 1                       : Cucuk Rahmawati                (X MIPA )
e.       Sekretaris 2                       : Elizabeth Adi W                   (X IPS 3)
f.       Bendahara 1                      : Putri Maria                            (X MIPA 1)
g.      Bendahara 2                      : Ester Dwi Sinta N                 (X MIPA 3)

5.      Kepengurusan ROHIS
a.       Ketua Putra                       : 1. Zaim Zainal Abidin           (XI MIPA 3)
   2. Farid Mufidhon                (X IPS 4)
b.      Ketua Putri                        : 1. Lisa Melinda                     (XI MIPA 2)
   2. Nur Aini                            (X IPS 1)
c.       Sekretaris 1                       : Arni Ariyanti                         (XI IPS 4 )
d.      Sekretaris 2                       : Fatimah                                 (X MIPA 2)
e.       Bendahara 1                      : Sherlina Nur A                      (XI MIPA 1)
f.       Bendahara 2                      : Diah Fatmawati                    (X MIPA 5)

6.      Kepengurusan PMR
a.       Ketua 1                             : Nurul Siti Fatimah                (X MIPA 1)
b.      Ketua 2                             : Nur Hayati                            (X IPS 2)
c.       Sekretaris 1                       : Sabella Anthing M                (X MIPA 2)
d.      Sekretaris 2                       : Amalia Windi                        (X MIPA 3)
e.       Bendahara                         : Mutiara Wahyu Saputri         (X MIPA 5)

7.      Kepengurusan AKSI
a.       Ketua                                : Dandi Wicaksana                  (XI MIPA 5)
b.      Wakil Ketua                      : Rosa Fitria Sabila                  (XI MIPA 3)
c.       Sekretaris 1                       : Delia Shinta                          (XI MIPA 3)
d.      Sekretaris 2                       : Fitri Salasi                             (X MIPA 2)
e.      Bendahara 1                      : Kusuma Kharimah A.S         (XI MIPA 3)

8.      Kepengurusan AKSANTARA
a.       Ketua 1                             : Ahmad Rifaldi                      (XI MIPA 2)
b.      Ketua 2                             : Ginka Rawamba H.S.M        (XI MIPA 1)
c.       Sekretaris 1                       : Diky Isnanda                         (XI MIPA 1)
d.      Sekretaris 2                       : Imas Damaella P                   (XI IPS 2)
e.       Bendahara 1                      : Intan Yunitasari                    (XI IPS 1)
f.        Bendahara 2                      : Risa Qolbia                           (XI MIPA 2)


 
Tag : BERITA
Back To Top